Historiatoimikunta Salossa 17.1.2017

Historiatoimikunta asettui oikein poseraamaan Eero Mäntyrannan patsasta Pellossa esittävän valokuvan edessä. Kuvassa Pekka Anttonen (vas), Raimo Henttonen, Asko Sievänen, Juhani Saimovaara, Teuvo Valve, Erkki Tikkanen, Ilmari Ojanen ja Juha Toivonen. Kuvasta puuttuvat jäsenet Tuula Pyykkönen ja JP Roos. (Kuva Teuvo Valve)

Historiatoimikunta on nyt työskennellyt lähes kahden vuoden ajan ja saanut aikaan paljon. Asioita on käsitelty lähes kymmenessä kokouksessa. Kaikki toimikunnan jäsenet ovat kirjoittaneet kirjaan tarinoita ja artikkeilta sekä haastatelleet Masterien toimintaan vuosikymmenen aikana osallistuneita jäseniä. Yhdityksen 30-vuotinen toiminnallinen taival on myös saatu kuvattua ja kirjoitettua. 

Historiatoimikunnassa päätettiin, että kirja esitellään Masterien vuosikokouksessa Lahdessa perjantaina 3.2.2017. Samassa yhteydessä aloitetaan kampanja kirjan ostotilausten hankkimiseksi.

Tarkoituksena, että helmikuun 2017 loppuun mennessä jäsenet tekevät sitovan ostolupauksen kirjasta. Tämän toimitatavan tarkoituksena on painatttaa kirjaa juuri sopiva määrä, jotta siitä ei aiheutu liian suuria kustannuksia yhdistykselle.

Tämän hetken käsityksen mukaan painettu kirja on postitettu ostolupauksen tehneille laskun kanssa huuhtikuun 2017 loppuun mennessä. Kirjan ostohinta selviää tuossa Lahden kokouksessa.

Tässä kokouksessa puheenjohtaja Pekka Anttonen kiitti kaikkia toimikunnan jäseniä ja oikoluvun suorittavia Marja-Liisa ja Matti Rajasaarta aktiivisesta työstä. Pekka sanoi, että hän  uskalttaa kiittää, vaikka kirja on vielä viime silausta vailla.  (JT)