Historiatoimikunta 16.1.2018

Historiatoimikunnan kokous 16.1.2016 

Historiatoimikunta käsitteli kokouksessaan kirjan saamaa palautetta, joka todettiin pääosin positiivikseksi. Kirjan ensimmäinen painos on loppuun myynty ja joulun alla painosta saapunut toinen painos on nyt myynnissä. Kirjaan liittyvää palautetta voi edelleen lähettää, kuten kirjassakin kerrotaan osoitteeseen: juha.toivonen@pp8.inet.fi.

Kirja on talletettu mm. Lahden Hiihtomuseoon, Suomen Urheilumuseoon ja Saariselän Suksimuseoon. Muutamat kirjastot ovat ottaneet kirjan lainakirjaksi - kysy sinäkin oman paikkakuntasi kirjastosta he voivat hyvinkin ostaa kirjan. Sitten vaan yhteys Juha Toivoseen ja kirja lähtee kirjastolle.

Yhtenä esimerkkinä kirjan ja ennen kaikkea hiihdon ja Masterien tunnetuksi tekemisestä on Terho Behm, joka on sopinut, että hän menee kertomaan kirjasta ja sen sisältämistä seikkailuista paikkakunnan kouluun.

Tässä yhteydessä todettakoon, että kaukaisin kirjan ostaja on intialainen Masteri Sing Preetan.

Edelleen historiatoimikunta päätti, että kirjan tekemisen yhteydessä koottu materiaali talletetaan Lahden Hiihtomuseoon, jossa on erillinen arkistopaikka yhdistyksemme materiaalille. Tässä yhteydessä on mahdollista tallettaa myös muidenkin jäsenten Master-materiaalia joko kirjallista tai kuvallista Lahden Hiihtomuseoon.  Jos sinulla sellaista materiaalia, jonka haluat säilyvän sukupolvelta toiselle, niin ota yhteyttä Juha Toivoseen materiaalin saattamiseksi museon haltuun.