Vuosikokouksen työjärjestys ja liitteet

Worldloppet Masters Finland                                                                                     

VUOSIKOKOUKSEN KUTSU JA ESITYSLISTA

18.10.2014 klo 17.30 Hotelli Hamburger Börs Turku

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

5. Esitellään tilikautta 1.10.2013- 30.9.2014 koskeva tilinpäätös, toimintakertomus ja  toiminnantarkastajan lausunto

6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisillle

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. Päätetään toiminnantarkastajan palkkiosta

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavaan vuosikokoukseen asti

- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ( säännöt; pj sekä  3-5 jäsentä)

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle toimikaudelle

11. Yhdistyksen sääntöjen rekisteröinti

Yhdistyksen hallitus on päivittänyt nyt käytettäviä yhdistyksen sääntöjä ja esittää, että tässä kokouksessa tehdään päätös siitä, rekisteröidäänkö yhdistys vai jatketaanko nykyistä käytäntöä. Jos päätös on myönteinen, pidetään yhdistyksen perustava kokous perjantaina 20.2.2015 Lahdessa. (sääntöehdotus liitteenä)

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi,  hänen tämän kokouksen alussa kerrottava asia yhdistyksen puheenjohtajalle.

13. Esitellään yhdistyksen uusi hiihtoliivi.

14. Keskustelu valmistautumisesta yhdistyksen 30-vuotiseen juhlavuoteen. (Yhdistys synnytettiin 25.5.1986 – perustamiskokous pidettiin Hotelli Ascotissa Lahdessa.)

14. Kokouksen päättäminen