Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Worldloppet Masters Finland

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Jäsenet

Tulevana toimintavuonna on tarkoitus jatkaa olemassa olevien Master- arvon saavuttaneiden hiihtäjien sekä uusien Mastereiden ja Mastereiksi pyrkivien saamista yhdistyksen jäseniksi.

Kokoukset

Yhdistyksemme vuosikokous pidetään perinteisesti Finlandia-hiihdon yhteydessä.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, arviolta neljä - viisi kertaa toimintavuoden aikana. Hallituksen ja tarpeen vaatiessa muidenkin kokousten järjestelyissä hyödynnetään nykytekniikan antamia mahdollisuuksia.

Talous

Yhdistyksen talous ja toiminnan puitteet perustuvat suurelta osin siihen, että kaikki jäsenet maksavat jäsenmaksunsa. On siis tärkeää panostaa jäsenhankintaan. Myös uusia yhteistyökumppaneita kartoitetaan.

Toiminta

Aktivoidaan jäsenistöä WL- hiihtoihin sekä yhdistyksen jäsenistölle tarjoamiin tapahtumiin.

  • järjestetään Mastereitten yhteinen hiihtomatka Deminoon (yli 20 lähtijää)
  • valitaan vuoden 2021 yhteinen hiihtomatkakohde ja järjestetään tarjouskilpailu yhteistyökumppaneiden kanssa
  • osallistutaan Mastereitten talkooporukalla Lasten Finlandia- Hiihtotapahtumaan
  • järjestetään jokin kesätapahtuma esim läskipyörillä tai rullasuksilla
  • Pidetään jäsentapaaminen syys-lokakuussa Uudenkaupungin hiihtoputkella
  • järjestetään Ensilumen hiihtoleiri Kiilopäähiihdon yhteydessä 2020 joulua
  • osallistutaan hiihtourheilun kannustamiseen nuorten hiihtäjien osalta, tarjotaan ja kustannetaan kaksi-kolme  Mastereitten nimikkohiihtäjää Finlandia- Hiihtoon
  • Yhdistyksen hiihtoliivin markkinointia jatketaan edelleen kuluvan vuoden aikana.

Tiedotus

Yhdistyksen tiedotusta jatketaan omien  kotisivujen välityksellä sekä jäsenistölle erikseen joko sähköpostilla taikka kirjeenä jaettavilla tiedotteilla. Tarkoituksena on saada sähköpostiosoitteet mahdollisimman monelta jäsenistön helpon ja nopean tavoittamisen takia.

 

PDF-tiedostoLIITE toimintasuunnitelma_2020[52362].pdf (131 kB)
Toimintasuunnitelma 2020 tulostettava.