Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Worldloppet Masters Finland ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Jäsenet

Tulevana toimintavuonna on tarkoitus jatkaa olemassa olevien Master- arvon saavuttaneiden hiihtäjien sekä uusien Mastereiden ja Mastereiksi pyrkivien saamista yhdistyksen jäseniksi.

Kokoukset  ja yhdistyksen historia

Yhdistyksemme vuosikokous tullaan pidetään perinteisesti Finlandiahiihdon yhteydessä.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, arviolta neljä kertaa toimintavuoden aikana. Hallituksen ja tarpeen vaatiessa muidenkin kokousten järjestelyissä hyödynnetään nykytekniikan antamia mahdollisuuksia.

Talous

Yhdistyksen talous ja toiminnan puitteet perustuvat suurelta osin siihen, että kaikki jäsenet maksavat jäsenmaksunsa. Myös uusia yhteistyökumppaneita kartoitetaan.

Toiminta

Aktivoidaan jäsenistöä WL- hiihtoihin sekä yhdistyksen jäsenistölle tarjoamiin tapahtumiin.

  • järjestetään Mastereitten yhteinen hiihtomatka Wasaloppettiin (yli 20 lähtijää)
  • osallistutaan Stafettvasan joukkuekisaan (mukana useita joukkueita)
  • valitaan vuoden 2020 yhteinen hiihtomatkakohde ja valmistellaan matka tulevan kevään aikana
  • osallistutaan Mastereitten talkooporukalla Lasten Finlandia- Hiihtotapahtumaan
  • Pidetään jäsentapaaminen lokakuussa
  • järjestetään Ensilumen hiihtoleiri ennen 2019 joulua
  • osallistutaan hiihtourheilun kannustamiseen nuorten hiihtäjien osalta, tarjotaan ja kustannetaan kaksi-kolme  Mastereitten nimikkohiihtäjää Finlandia-Hiihtooon

Yhdistyksen hiihtoliivin markkinointia jatketaan edelleen kuluvan vuoden aikana.

Tiedotus

Yhdistyksen tiedotusta jatketaan omien  kotisivujen välityksellä sekä jäsenistölle erikseen joko sähköpostilla taikka kirjeenä jaettavilla tiedotteilla. Tarkoituksena on saada sähköpostiosoitteet mahdollisimman monelta jäsenistön helpon ja nopean tavoittamisen takia.

 

PDF-tiedostoLIITE7_toimintasuunnitelma_2019[32737].pdf (99 kB)
Vuoden 2019 toimintasuunnitelma tulostettavassa muodossa.